Grzegorz (Greg) Nieoczym and {target} are now friends 12 years ago

{actor} dziękuję wszystkim za życzenia! Many thanks for all the Birthday greetings!